ANKARA İL MEM ARGE

TÜBİTAK 4004 "Matematik ile Düşün Mühendis gibi Tasarla" Projesinin Etkinlikleri Başarıyla Gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4004

"Matematik ile Düşün Mühendis gibi Tasarla" projesinin ilk gün etkinlikleri başarıyla gerçekleştirildi, öğrencilerimiz hem eğlendi hem öğrendi. Projemiz kapsamında 6 gün boyunca 34 etkileşimli atölye gerçekleştirilecek.

20-06-202320-06-202320-06-202320-06-202320-06-202320-06-202320-06-202320-06-202320-06-202320-06-202320-06-202320-06-202320-06-202320-06-202320-06-202320-06-2023

Ön Testlerin Uygulanması

Eğitmenimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde görev yapmaktadır. Kendisi ölçme ve değerlendirme alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını gerçekleştirmiş olup, Mayıs 2022' de Gazi Üniversitesi TÜBA-GEBİP/Genç Bilim İnsanı Ödülüne sahiptir.  Alanında çok fazla bilimsel çalışması bulunması dolayısıyla projemize katkı sunacaktır. KAN, alanıyla ilgili yapmış olduğu, meslektaşlarına örnek olacak nitelikteki pek çok proje çalışmasına sahiptir.  Çok sayıda TÜBİTAK projesinde yer almıştır.  Söz konusu başarılı çalışmalarıyla projemize ölçme değerlendirme uzmanı olarak katma değer sağlamaktadır.

Proje kapsamında öğrencilerin, mühendislik tasarım döngüsü odağında matematik okuryazarlığını geliştirmenin yanı sıra matematiğe karşı tutumlarının da olumlu yönde değişmesi amaçlanmaktadır. Projemizin hedeflediğimiz amaçlarımıza ulaşıp ulaşmadığını ve katılımcılarda nasıl bir etki oluşturduğunu belirlemek amacı ile    öğrencilerin matematiğe yönelik tutumları, "Ortaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği" ile tespit edilecektir. Yine öğrencilerin matematik okuryazarlığı özyeterlikleri ise "Ortaokul Matematik Okuryazarlık Öz Yeterlik Ölçeği" ile tespit edilecektir. Ölçeklerin uygulanması proje planında belirlenen zaman aralıklarında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Kan tarafından uygulanmaktadır.Ölçek toplam varyansın %48,34'ünü açıklamaktadır."Ortaokul Öğrencileri için Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği" Türkçe' ye uyarlama çalışmasında 5., 6., 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören 878 ortaokul öğrencisinden alınan veriler üzerinden analizler geçekleştirilmiş ve ölçeğin Türkçe'ye uyarlamasında 18 madde yer almıştır. Güvenirlik çalışmasına göre ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.91 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular, uyarlanan ölçeğin ortaokul öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarını ölçmek için alternatif, kullanışlı, uygulanması kolay, geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir. Ayrıca her günün sonunda "Bilim Günlüğü" olarak belirlenen saat diliminde öğrencilerin "Etkinlik Sonu Değerlendirme Formu" doldurmaları sağlanacaktır.

Eğitmen Selin Kalender Sert yaratıcı drama ve oyun alanında çalışmalar yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Yaratıcı Drama Yüksek Lisans mezunu olup, Çağdaş Drama Derneği MEB onaylı yaratıcı drama kurslarında da yetişkin ve çocuk eğitmeni olarak görev almaktadır. Halen Özel Nesibe Aydın Okullarında görev yapmaktadır.

Etkinliklerle proje çalışmalarına başlangıç motivasyonu, oyunlarla tanışma etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, grup etkileşimi, grup dinamiğinin desteklemesi, katılımın verimliliğini, aidiyet duygusunu, keyfi ve istekliliği arttırmak amaçlanmaktadır.

Eğitmen uzun yıllar proje odaklı öğrenme konusunda okul öncesinden lise öğrencilerine kadar geniş yelpazede yaş grubu ile çalışmıştır. Bu çalışmaları bağlı bulunduğu Türk Hava Kurumu Üniversitesinin, Müdürü olduğu Bilgi toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirmiştir. Eğitmen aynı zamanda Dış İşleri Bakanlığı ile yapmış olduğu işbirliği çerçevesinde yurt dışındaki öğrenciler için de çevrimiçi STEM eğitimleri düzenlemiş ve mühendislik sistemlerinin ortaöğretim öğrencileri tarafından benimsenmesine yönelik çalışmalar yapmıştır. 2016 yılından günümüze Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde STEM ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar başta olmak üzere pek çok eğitici eğitimi ve seminerler düzenlemiştir. Dezavantajlı ve engelli öğrencilerin Havacılık ve Uzay konularında eğitimler alması konusunda projeler geliştirmiş ve bu projelerde eğitmenlik yapmıştır. TEKNOFEST ve TÜBİTAK liselerarası ve ortaokul yarışmalarında öğrencilere mentorlük yapmakta ve üniversite öğrencilerine de yine bahsedilen kurumların çeşitli alanlardaki yarışmalarında danışmanlık hizmeti vermektedir. TEKNOFEST Azerbaycan yarışmalarında Serbest Görev IHA kategorisinde danışmanlığını yaptığı SaWar Ekibinin projesi ile 2.lik ödülüne layık görüşmüşlerdir. Eğitmen Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü kurucusu olup, halen Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

"Fikir Maratonu Nedir?":

Bu etkinlikte amaç, ortaokul öğrencilerin kendilerine verilen bir problemi çözmeye yönelik grup çalışması ile ortaya bir ürün çıkarmak için fikir maratonu sürecinde gerçekleştireceği süreçlerin tanıtılması ve mühendislik tasarım süreci odağında diğer disiplinlerle ilişkinin öğrencilere açıklanmasıdır.

Eğitmen Doç Dr. Sibel Kazak, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini matematik eğitimi alanında yapmıştır. Araştırmacının lisansüstü ve sonrası çalışmaları teknoloji araçları kullanımıyla istatistik ve olasılık konularına ilişkin öğrencilerin (8-14 yaş) kavramsal anlamalarını inceleme üzerinedir. Araştırmacı bu alanda biri 2006-2008'de ABD'de diğeri 2012-2014'te İngiltere'de olmak üzere ikişer yıl süreli doktora sonrası araştırma çalışmalarında bulunmuştur. İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nde Marie Curie Araştırma Görevlisi olarak STATSTALK (Studying the Development of Young Students' Conceptual Understanding in Statistics through Mediation by Technological Tools and Talk) projesini yürütmüştür. Ayrıca Erasmus+ 2017 Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği, Okul Eğitimi için Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar (KA201) kapsamında İngiltere, İspanya ve Türkiye'deki ortak 10 okulla ve University of Exeter ve Universidad de Lleida ile birlikte Strategic Partnership for Innovation in Data Analytics in Schools (SPIDAS) adlı projede görev almıştır. 2020 yılında Pamukkale Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Her Yer Matematik" isimli Tübitak 4004 projesinde uzman olarak yer almıştır.

"Kâğıt Helikopter" 

Etkinlikte öğrencilerin deneysel araştırma tasarımıyla veri işleme süreci becerilerini (araştırma sorusu oluşturma, veri toplama, verileri düzenleme, temsil etme ve yorumlama ve verilere dayalı çıkarımlarda bulunma) geliştirmek; öğrencilere bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri kazandırmak amaçlanmıştır. Katılımcıların hem mühendislik tasarımı fikrinden yola çıkarak farklı değişkenlerin kâğıt helikopterin havada kalma süresine etkisini inceleyecekleri deneyler yapmalarını hem de veriler toplayarak istatistiksel bir araştırma sürecini deneyimlerini sağlayacak bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu yolla öğrencilerin bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama, soyutlama, analiz etme, ilişki kurma, modelleme ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesine katkı sağlanmıştır.

21-06-202321-06-202321-06-202321-06-202321-06-202321-06-202321-06-202321-06-202321-06-2023

Emniyet Mahallesi, Alparslan Türkeş Cd. 4/A, 06500 Yenimahalle/Ankara - 0(312) 306 89 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.